تبلیغات
دانلود تحقیق|دانلود مقاله|دانلود پروژه|خلاصه کتاب - پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن در سیستم های توزیع شده
دانلود تحقیق|دانلود مقاله|دانلود پروژه|خلاصه کتاب
خرید آنلاین|خرید پستی|دانلود تحقیقات دانشجویی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
پایگاه-های-داده-توزیع-شده-و-کاربرد-آن-در-سیستم-های-توزیع-شده
پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن در سیستم های توزیع شده
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 119
حجم فایل: 1324
قیمت: : 9500 تومان

بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
دادگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. این پایگاه‌ های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ ها و رایانه‌ ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌ سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌ های دیگری مانند ذخیره‌ سازی ساده در پرونده‌ ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌ سازی داده‌ ها در دادگان را موثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌ سازی و روابط بین داده‌ها است.
پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است. این واژه از دانش رایانه سر چشمه می‌‌گیرد، اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌‌باشد. در این نوشتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه   
1-1) مقدمه ای بر پایگاه داده   
1-2) تاریخچه پایگاه داده   
فصل دوم :پایگاه های داده توزیع شده   
2-1) مفهوم پایگاه داده
2-2-1 داده(Data)واطلاعات(‌Information)   
2-2-2) موجودی( Entity)   
2-2-3) صفت خاصه ( Attribute )   
2-2-3) روش غیر بانك اطلاعاتی   
2-2-3) روش بانك اطلاعاتی   
2-2-4)تعریف بانك اطلاعاتی ( Date Base )
2-2-5) سیستم مدیریت بانك اطلاعات ( DBMS )   
2-2-5) محیط DBMS   
2-2-5) داده ها ( Data )‌   
2-2-5) سخت افزار ( Hardware )   
2-2-5) نرم افزار ( Software )   
2-2-5) كاربران (‌Users )   
2-2-5) اصول معماری سیستم های بانك اطلاعاتی   
2-2-6) وظایف DBMS   
2-2-6) زبان تعریف داده ها(DDL)   
 2-2-6) زبان پردازش و مدیریت داده ها  (DML)   
2-2-6) دیكشنری داده ها   
2-2-7) آشنایی با جداول و اجزاء تشكیل دهنده آنها در بانك های اطلاعاتی   
2-2-7) ركورد   
2-2-7) فیلد   
2-8) آشنایی با روشهای ارتباط و مدلهای بانك های اطلاعاتی   
2-8-1) مدل سلسله مراتبی   
2-8-2) مدل شبكه ای   
2-8-3) مدل رابطه ای   
2-8-3) خواص ارتباطات رابطه ای   
2-8-3) كلید در مدل رابطه ای   
2-8-3) سیستم بانك اطلاعات رابطه ای   
2-9) مزایای سیستم های بانك اطلاعاتی   
2-10) معماری پایگاه داده   
2-01-1) سیستمهای متمرکز   
2-01-2) سیستم های مشتری/خدمتگزار   
2-01-3) سیستم های موازی   
2-01-3) اجرای پرس و جو ها در معماری موازی   
2-01-3) عملگرهای تک عملوندی در معماری موازی   
2-01-3) مرتب سازی   
2-01-3) عمل Join   
2-01-4) سیستم های توزیع شده   
2-11) مقدمه ای بر پایگاه داده توزیع شده   
2-12) تعریف سیستم توزیع شده   
2-12-1) مواردی که در طراحی سیستم توزیع شده باید در نظر گرفت
2-12-1) شفافیت داده (rencyTranspa)   
2-12-1) قابلیت اطمینان   
2-12-1) کارآیی   
2-12-2) قابلیت گسترش   
2-12-2) خصوصیات الگوریتمهای غیرمتمرکز   
2-13) انواع پایگاه داده توزیع شده   
2-13-1) پایگاه داده توزیع شده همگن   
2-13-2) پایگاه داده توزیع شده ناهمگن   
2-14) ذخیره اطلاعات به صورت توزیع شده   
2-14-1) انواع Fragmentation   
2-14-2) محاسن و معایب Replication   
2-15) تراكنشهای توزیع شده   
2-16) گونه های مختلف سیستمهای توزیع شده   
2-17) بخشهای اصلی سیستم عامل توزیع شده   
2-17-1) نحوه دسترسی به منابع   
2-18) مدلهایی برای تعامل فرآیندها   
2-81-1) مدل کلاینت سرور   
2-81-2) مدل یکپارچه   
2-81-3) مدلپایپ   
2-81-4) مدل RPC   
2-19) دلایل توزیع داده   
2-02) فاکتورهای توسعه سیستم پایگاه داده توزیع شده   
2-12) قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده   
2-12-1) استقلال محلی   
2-12-2) عدم وابسته بودن به سایت مرکزی   
2-12-3) عملیات پیوسته   
2-12-4) استقلال Location   
2-12-5) استقلال قطعات(Fragmentation)   
2-12-6) استقلال Replication   
2-12-7) پردازش توزیع شده جستجوها   
2-12-8) مدیریت توزیع شده Transaction   
2-12-9) استقلال سخت افزاری   
2-12-10) استقلال سیستم عامل   
2-12-11) استقلال شبکه   
2-21-12) استقلال DBMS   
2-22) مدیریت همزمانی در بانكهای اطلاعاتی توزیع شده   
2-22-1) مدیر قفل ساده ((Single  Lock  Manager   
2-22-2) کپی اصلی (Primary Copy)   
2-22-3) پروتکل اصلی (Majority Protocol)   
2-22-4) Biased Protocol   
2-22-5) Timestamping   
2-23) مدیریت بن بست (Dead lock)   
2-23-1) حل مسئله بن بست   
2-24) مدیریت کاتالوگ توزیع شده   
2-24-1) نام گذاری اشیاء   
2-24-2) ساختار کاتالوگ   
2-25) معماری سیستمهای توزیع شده   
2-26-1) معماریهای مختلف برای سیستم مدیریت پایگاه داده های توزیع شده   
2-26-1) سیستمهای مشتری/خدمتگزار(Client/Server)   
2-26-1) سیستم سرورهای همکار (Collaborating Server)   
2-26-1) سیستمهای میان افزار (MiddleWare)   
فصل سوم: سیستم های توزیع شده   
3-1 تعریف سیستم توزیع شده   
3-2 اهداف   
3-2-1 دسترسی به منابع   
3-2-2 شفافیت توزیع   
3-2-3 بازبودن   
3-2-4گسترش پذیری یا توسعه پذیری   
3-2-5 طرح اشکال ها   
3-3 انواع سیستم های توزیع شده   
3-3-1 سیستم های محاسبات توزیع شده   
3-3-2 سیستم های اطلاعات توزیع شده   
3-3-4 سیستم های فراگیر توزیع شده   
3-4 معماری ها   
3-5 سبک های معماری   
3-6 معماری های سیستم   
3-6-1 معماری متمرکز   
3-6-2 معماری های نامتمرکز   
3-7 معماری های ترکیبی   
3-7-1سیستم های سرور لبه ای   
3-7-2 سیستم های همکاری کننده ی توزیع شده   
3-8 معماری یا میان افزار ؟   
3-8-1 رهگیرها
3-8-2 روش های کلی برای نرم افزار تطبیق پذیر   
3-8-3 بحث   
3-9 خود مدیریتی در سیستم های توزیع شده   
3-9-1 مدل کنترل بازخوردی   
فصل چهارم: پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن در سیستم های توزیع شده   
طرح یك سیستم استاندارد توزیع شده برای آموزش  الكترونیكی   
(Design of a standard distributed e-learning system)   
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   
پیوست ها   
منابع   

فهرست اشکال
شکل 2-1: معماری متمرکز   
شکل 2-2: معماری مشتری/ خدمتگزار   
شکل 2-3: ارتباط  front-endوback-end   
شکل 2-4: ارتباط بین پردازنده ها   
شکل 2-5: معماری موازی   
شکل 2-6: معماری توزیع شده   
شکل 2-7: پایگاه داده توزیع شده   
شکل 2-8: تراکنش توزیع شده   
شکل2-10: Timestamp   
شکل 2-11: معماری توزیع شده   
شکل 2-12: سیستم مشتری/ خدمتگزار   
شکل2-13: سرورهای همکار   
شکل 3-1: سیستم توزیع شده   
شکل 3-2: گسترش پذیری یاتوسعه پذیری   
شکل 3-3: انواع سیستم های توزیع شده   
شکل 3-4: سبک های معماری   
شکل 3-5: معماری سیستم   
شکل 3-6: سرورلب های   
شکل 3-7: کنترل بازخوردی   
شکل 4-1: سیستمLMS , LCMS   
شکل 4-2: ارتباط بینLMS , LCMS   
شکل 4-3: ارتباط بین پایگاههای داده توزیع شده   

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 آبان 1396 :: نویسنده : m m
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

دانلود پایان نامه، دانلود پایان نامه حقوق، پایان نامه آماده، پایان نامه نرم افزار، پایان نامه مدیریت، پایان نامه علوم تربیتی، پایان نامه روانشناسی,دانلود مقاله,پایان نامه هوش هیجانی,هوش هیجانی,پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان,پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز عادی و ممتاز دخترانه,بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی,هوش هیجانی چیست؟
مدیر وبلاگ : m m
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :