تبلیغات
دانلود تحقیق|دانلود مقاله|دانلود پروژه|خلاصه کتاب - بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
دانلود تحقیق|دانلود مقاله|دانلود پروژه|خلاصه کتاب
خرید آنلاین|خرید پستی|دانلود تحقیقات دانشجویی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

دسته بندی : علوم انسانی » مدیریت 
بخشی از متن:
در دنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند. از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند، کشف می شود. از این رو تکلیف برقرار کردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است. در این میان، متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند. 
تسلیمی (۱۳۸۴) در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد. تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌ گیری‌های سازمانی داشته باشند. از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است.
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت، تغییرنگرش، روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد، بلکه در اثربخشی، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی  می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد. وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی، اقتصادی، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

۱-۱) بیان مسأله    
۲-۱) اهداف پژوهش 
۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش    
۲-۲-۱) اهداف فرعی    
۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش  
۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش  
۲-۳-۱) سؤالات پژوهش  
۴-۱) تعریف اصطلاحات  
۱-۴-۱) جو سازمانی  
۲-۴-۱) مشارکت  
۳-۴-۱) تصمیم گیری  
۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم گیری  
۵-۱) تعاریف عملیاتی  
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش    
۱-۲)  جو سازمانی 
۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی    
۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی  
۳-۱-۲) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی  
۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری    
۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف    
۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس    
۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون    
۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت    
۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت    
۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت    
۴-۱-۲) رویکردهای جوّ سازمانی    
۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری  
۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی 
۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی  
۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی  
۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی    
۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی    
۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی    
۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی    
۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی    
۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی    
۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی    
۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی    
۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی    
۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی    
۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟    
۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی    
۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی    
۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری    
۱-۲-۲) مفهوم مشارکت    
۲-۲-۲) فلسفه مشارکت  
۳-۲-۲) ریشه های مشارکت    
۴-۲-۲) فرایند مشارکت    
۵-۲-۲) شرایط مشارکت  
۶-۲-۲) برنامه های مشارکت  
۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی    
۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری    
۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت    
۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها    
۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی    
۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی    
۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان    
۷-۲-۲)  طرفداران مشارکت    
۸-۲-۲) منتقدین مشارکت    
۹-۲-۲) تصمیم‌گیری    
۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری:    
۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)    
۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)    
۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری    
۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری    
۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی    
۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی    
۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته    
۱-۸-۱۰-۲-۲) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی    
۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی    
۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری    
۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری    
۱۳-۲-۲)  سطوح مشارکت در تصمیم گیری    
۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری    
۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت    
۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی    
۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی    
۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی    
۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده    
۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی    
۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی 
۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری  
۴-۲-۲)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری  
۵-۲-۲) استنتاج کلی    
۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش    
فصل سوم: روش تحقیق    
۲-۳) جامعه آماری    
۳-۳) نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)    
۴-۳) ابزار تحقیق 
۵-۳) پایایی و روایی  ابزار تحقیق  
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۱-۴) بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش    
۲-۴) توصیف یافته ها    
۳-۴) فرضیه های پژوهش    
۱-۳-۴) فرضیه اول پژوهش  
۲-۳-۴) فرضیه دوم پژوهش  
۴-۴) سؤالات پژوهش    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    
۱-۵) فرضیه های پژوهش    
۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش    
۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش  
۲-۵) سؤالات پژوهش    
۳-۵) بحث و تفسیر پایانی    
۴ـ۵) پیشنهادات    
۱ـ۴ـ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش 
۲ـ۴ـ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر 
۵ـ۵) محدودیت‌های پژوهش
فاقد فهرست منابع (منابع در متن آورده شده است)
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 20 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:620 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان 
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی: 
    در قالب فایل word و قابل ویرایش
نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 آبان 1396 :: نویسنده : m m
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

دانلود پایان نامه، دانلود پایان نامه حقوق، پایان نامه آماده، پایان نامه نرم افزار، پایان نامه مدیریت، پایان نامه علوم تربیتی، پایان نامه روانشناسی,دانلود مقاله,پایان نامه هوش هیجانی,هوش هیجانی,پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان,پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز عادی و ممتاز دخترانه,بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی,هوش هیجانی چیست؟
مدیر وبلاگ : m m
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :