تبلیغات
دانلود تحقیق|دانلود تحقیق آماده|دانلود مقاله|دانلود پروژه|خلاصه کتاب - بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
 
دانلود تحقیق|دانلود تحقیق آماده|دانلود مقاله|دانلود پروژه|خلاصه کتاب
خرید آنلاین|خرید پستی|دانلود تحقیقات دانشجویی
درباره وبلاگ


دانلود تحقیق رایگان،دانلود تحقیق آمار دوم دبیرستان
دانلود تحقیق آمار،دانلود تحقیق ورزشی،دانلود تحقیق دانش آموزی،
دانلود تحقیق حسابداری،دانلود تحقیق در عملیات،
دانلود تحقیق آماده،دانلود تحقیق،دانلود تحقیق امار،
دانلود تحقیق اندیشه اسلامی،دانلود تحقیق ادبیات فارسی،
دانلود تحقیق انقلاب اسلامی،دانلود تحقیق اماده،
دانلود تحقیق امار دوم دبیرستان،
دانلود تحقیق اماری،
دانلود تحقیق اندیشه اسلامی،
دانلود تحقیق بسکتبال
دانلود تحقیق با فرمت پاورپوینت
دانلود تحقیق برای درس کارآفرینی،

دانلود تحقیق به صورت پاور پوینت،
دانلود تحقیق بیداری اسلامی،
دانلود تحقیق برای درس شیوه ارائه مطالب،
دانلود تحقیق برای درس دفاع مقدس،
دانلود تحقیق برق صنعتی،
دانلود تحقیق پاورپوینت،
دانلود تحقیق پاورپوینت در مورد کامپیوتر،

مدیر وبلاگ : m m
نویسندگان

بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

دسته بندی : علوم انسانی » مدیریت 
بخشی از متن:
در دنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند. از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند، کشف می شود. از این رو تکلیف برقرار کردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است. در این میان، متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند. 
تسلیمی (۱۳۸۴) در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد. تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌ گیری‌های سازمانی داشته باشند. از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است.
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت، تغییرنگرش، روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد، بلکه در اثربخشی، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی  می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد. وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی، اقتصادی، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

۱-۱) بیان مسأله    
۲-۱) اهداف پژوهش 
۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش    
۲-۲-۱) اهداف فرعی    
۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش  
۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش  
۲-۳-۱) سؤالات پژوهش  
۴-۱) تعریف اصطلاحات  
۱-۴-۱) جو سازمانی  
۲-۴-۱) مشارکت  
۳-۴-۱) تصمیم گیری  
۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم گیری  
۵-۱) تعاریف عملیاتی  
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش    
۱-۲)  جو سازمانی 
۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی    
۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی  
۳-۱-۲) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی  
۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری    
۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف    
۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس    
۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون    
۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت    
۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت    
۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت    
۴-۱-۲) رویکردهای جوّ سازمانی    
۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری  
۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی 
۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی  
۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی  
۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی    
۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی    
۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی    
۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی    
۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی    
۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی    
۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی    
۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی    
۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی    
۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی    
۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟    
۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی    
۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی    
۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری    
۱-۲-۲) مفهوم مشارکت    
۲-۲-۲) فلسفه مشارکت  
۳-۲-۲) ریشه های مشارکت    
۴-۲-۲) فرایند مشارکت    
۵-۲-۲) شرایط مشارکت  
۶-۲-۲) برنامه های مشارکت  
۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی    
۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری    
۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت    
۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها    
۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی    
۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی    
۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان    
۷-۲-۲)  طرفداران مشارکت    
۸-۲-۲) منتقدین مشارکت    
۹-۲-۲) تصمیم‌گیری    
۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری:    
۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)    
۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)    
۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری    
۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری    
۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی    
۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی    
۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته    
۱-۸-۱۰-۲-۲) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی    
۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی    
۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری    
۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری    
۱۳-۲-۲)  سطوح مشارکت در تصمیم گیری    
۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری    
۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت    
۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی    
۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی    
۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی    
۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده    
۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی    
۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی 
۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری  
۴-۲-۲)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری  
۵-۲-۲) استنتاج کلی    
۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش    
فصل سوم: روش تحقیق    
۲-۳) جامعه آماری    
۳-۳) نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)    
۴-۳) ابزار تحقیق 
۵-۳) پایایی و روایی  ابزار تحقیق  
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۱-۴) بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش    
۲-۴) توصیف یافته ها    
۳-۴) فرضیه های پژوهش    
۱-۳-۴) فرضیه اول پژوهش  
۲-۳-۴) فرضیه دوم پژوهش  
۴-۴) سؤالات پژوهش    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    
۱-۵) فرضیه های پژوهش    
۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش    
۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش  
۲-۵) سؤالات پژوهش    
۳-۵) بحث و تفسیر پایانی    
۴ـ۵) پیشنهادات    
۱ـ۴ـ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش 
۲ـ۴ـ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر 
۵ـ۵) محدودیت‌های پژوهش
فاقد فهرست منابع (منابع در متن آورده شده است)
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 20 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:620 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان 
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی: 
  در قالب فایل word و قابل ویرایش
نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 مهر 1397 01:05 ب.ظ

Great content. Many thanks.
cialis pills in singapore venta cialis en espaa when can i take another cialis cost of cialis per pill cialis 5 mg effetti collateral click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich acheter cialis meilleur pri weblink price cialis cialis 100mg suppliers
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:15 ق.ظ

You actually mentioned it very well.
we choice cialis pfizer india only best offers 100mg cialis order cialis from india we like it safe cheap cialis il cialis quanto costa buy cialis online cheapest look here cialis order on line cialis australia org when can i take another cialis cialis kaufen wo
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:11 ب.ظ

Amazing quite a lot of terrific advice.
cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cialis best buy acquisto online cialis cialis per paypa tadalafil 5mg cialis 5mg prix how to purchase cialis on line cheap cialis cialis kaufen wo cialis 5 mg scheda tecnica
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:02 ق.ظ

You have made your point pretty clearly.!
where can you buy viagra uk how can you buy viagra online is it legal to buy viagra usa online pharmacy pharmacy usa online viagra no pres where can i buy viagra pills where can you buy viagra online safely buy viagra tablets online viagra buy viagra pharmacy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:37 ق.ظ

Awesome write ups. With thanks.
buying brand cialis online cialis therapie generic cialis pro usa cialis online cialis lowest price enter site 20 mg cialis cost cialis for sale in europa cialis 20 mg best price acheter du cialis a geneve cialis en mexico precio
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:28 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis prezzo di mercato cialis for sale bulk cialis cialis cipla best buy achat cialis en itali cialis daily reviews cialis side effects cialis 20 mg cut in half cialis italia gratis how does cialis work
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:20 ق.ظ

Seriously loads of useful knowledge!
pharmacy online online purchase viagra how to buy viagra without prescription get viagra online prescription buy viagra on line buying viagra how to get viagra prescription online buy soft viagra buy viagra china buy cheap viagra canada
جمعه 3 فروردین 1397 03:37 ق.ظ

Cheers, A lot of stuff!

weblink price cialis cialis flussig click here cialis daily uk cialis pills boards cipla cialis online acheter cialis meilleur pri cialis generisches kanada viagra or cialis cialis super kamagra cialis en 24 hora
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

در كل اینترنت
در این سایت
میان صفحات فارسی